Důvodem je zahájení rozsáhlých zemních prací na nádvoří zámku v důsledku jeho rekonstrukce a z toho důvodu i obtížnější a komplikovanější vstup do Městské knihovny. Toto opatření bude trvat do odvolání.